Avdelinger

I Ekholt barnehage har vi fire avdelinger. Myggen er vår småbarnsavdeling. På denne avdelingen går de yngste barna i barnehagen. Det er litt ulikt fra år til år om det for eksempel bare er en ren gruppe med barn født i 2015, eller om det er en blanding med kullet født året før eller etter. På avdelingen er det maks 10 barn. Vi har fortiden fire ansatte på Myggen. En pedagogisk leder, en spesialpedagog og to pedagogiske medarbeidere

Barnehagen har tre «store» avdelinger. På Bia og Marihøna har vi 18-19 barn. Hver avdeling har en pedagogisk leder og 2-3 pedagogiske medarbeidere. Humla er den største avdelingen i barnehagen. Her er det 24 barn. Avdelingen har en pedagogisk leder og 3-4 pedagogiske medarbeidere. 

I Ekholt barnehage har vi et stort fokus på at barn har det best i små grupper. Vi deler daglig inn i små grupper, aldershomogent, blandet og på tvers av huset. Tirsdag er det klubbdag i barnehagen. Denne dagen er barna delt inn i aldershomogene grupper på tvers av huset med faste voksne. Klubbdagen kan du lese mere om i barnehagens årsplan.