Mellom fiskepakker og kyllingsupper:

Måltidetspedagogiske muligheter i barnehagen

Ena Heimdahl, daglig leder Ekholt barnehagehage Tone Løyning Narvesen og Helene Fulland har nylig utgitt publikasjonen « Mellom fiskepakker og kyllingsupper: Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen». Her beskriver vi eksempler på god praksis rundt mat og måltider som pedagogiskvirkemiddel i Ekholt barnehage. Du vil også kunne lese om at måltidet er med på å fremme sosial kompetanse, ferdigheter i inkluderingsperspektivet, utvikling av kommunikasjon og språkoppbygning. Du vil  få kunnskap om at næringsrik og ren mat har god effekt på læring og utvikling. For barnehagen, som er starten på utdanningsforløpet, er måltidet en av de viktigste arenaer i barnets liv. Link til publikasjonen finner du her så snart alt er klart. Ta gjerne kontakt for mere informasjon eller ønske om kurs til din barnehage. 

Du kan finne boken her: Les mer