Musikk

Hos oss satser vi spesielt på musikk innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vi har en musikkpedagog hos oss en gang i uken som har musikkundervisning for alle barna i aldersinndelte grupper fordelt på to uker. Vi avslutter hvert år med en sommerkonsert. Denne konserten jobber vi med hele året og dra inn fagområdet i form av å lage kulisser, kostymer og lignende.

Sommerkonserten har hvert år et eget tema som er nært sammenvevd med satsningsområdene i barnehagen. Med utgangpunkt i Rammeplan (Pedlex, 2013) sine retningslinjer ønsker vi i Ekholt barnehage at barna utvikler sin refleksjon og følsomhet i møte med kunst, kultur og kreativ. Gjennom jevnlig musikkundervisning blir barna kjent med å lytte, iaktta og uttrykke seg via sang, rytmer og bevegelse. Dette skal være et bidrag til å styrke barnas kulturelle identitet og sine personlige uttrykk gjennom å ta i bruk kreativ tenkning, fantasi og skaper glede.