Det første møte med Ekholt barnehage 

Å begynne i barnehagen kan oppleves forskjellige fra barn til barn og det er vanskelig å forutse hvordan en tilvenningsfase for et barn vil bli. Som foreldre eller omsorgspersoner kan vi på forhånd tenke oss til hvordan tilvenningsfasen vil gå basert på tidligere møter med ny omgivelser, men utfallet kan overraske oss både den ene og den andre veien. Det er påvist at små barn som begynner i barnehage har et høyt nivå av kortisol (stresshormon) i tilvenningsfasen. I denne sammenheng er det og ment at barn vil oppleve i sine første leveår å bli stresset, som i urolig, og at barnehagen som en faglig institusjon med gode rammer for trygghet, omsorg og organisering er et godt utgangspunkt for et barn å kunne håndtere denne følelsen av urolighet.

Dette kan forstås blant annet som å gi barna spillerom til å kunne sette grenser for seg selv. Barna må erfare at vi respekterer deres grenser og at vi ikke trosser disse. Vi som arbeider på småbarnsavdeling i Ekholt barnehage vil derfor ikke trekke noen konklusjoner på forhånd, men heller være tilstede i her og nå situasjonen i møte med barnet. Vi er opptatt av barnet og ønsker å imøtekomme akkurat det barnet i den spesielle situasjonen det befinner seg i. Dette kan vi kalle en helhjertet tilstedeværelse, vi strever for å møte barnets følelser og vi ønsker å prøve å forstå hvordan barnet har det her og nå. Vi respekterer og anerkjenner at barnet har behov for å gråte og lar det være i den triste fasen etter mamma eller pappa har gått. Vi ser og snakker om at de har kjørt bilen sin på vei til jobb og mens de er der går vi igjennom hva vi skal gjøre i barnehagen før han eller hun kommer å henter igjen.

Noe kan høres kjent ut annet ukjent, men med tiden vil alt bli kjent og en sånn gjennomgang av hva vi skal gjøre i barnehagen kan skape en indre ro hos barnet, samtidig som at vi betrygger det på at mamma og pappa kommer tilbake og dere skal hjem til huset deres. Med andre ord er ikke fokuset på avledning eller å bruke leken som en flukt fra det triste, vi ønsker at barnet skal befinne seg i den følelsen de kjenner og gradvis med tiden vil de få tillit til oss voksne i barnehagen.

Å få tillit er noe vi må gjøre oss fortjente og verdi til og vi må vise barna at de kan stole på oss, at vi er gode voksne som ønsker at de skal ha en god barnehagedag. Våres ønsker for barna barnehagen er ikke noe de umiddelbart vet og derfor er det en sunn skeptisk vi møter de første dagene eller for noen uker i barnehagen. Hvis foreldre og omsorgspersoner kan ha den forståelsen av hvorfor barnet gråter kan det kanskje være lettere å akseptere og lettere å si hadet til barnet for den voksne. Vi er derfor avhengig av at dere som foreldre viser oss tillit ovenfor barnet, er dere derimot skeptiske vil barnet merke dette og det vil bekrefte og opprettholde deres skeptisk mot oss og barnehagen. Derfor ønsker vi også å bli kjent med dere voksne, vi ønsker å ha en åpen dialog slik at vi kan skape en nær relasjon som igjen vil gagne barnet i den sårbare fasen, men og for det videre barnehagelivet.

Til våre yngste søkere vi har et fokus på at den første perioden av barnehageåret skal være preget av ro, og at barna skal få mulighet til å kunne styre tempoet selv for å gjøre seg gradvis kjent med avdelingen og alt den har å tilby. Fokuset er derfor ikke masse aktiviteter og gjøremål i løpet av en dag, da dette kan skape en uro og øke stresshormonet i kroppen. Vi som voksne på avdelingen skal være trygge og tillitsfulle voksne som de skal kunne komme til da de ble usikre. Når et barn vet at vi er tilgjengelige og i nærheten kan det forsterke deres trygghetsfølelse og det gir de muligheten til å utforske. Vi sitter på gulvet med barna og lar de forflytte seg som de skulle ønske. Noen forflytter seg ”langt”, kanskje til et annet rom noen pendler frem og tilbake mellom lekekassa og fanget til en trygg voksen. Målet vårt er å fungere som deres <<trygge havn>> i barnehagen, barna vet vi er der og alltid tilgjengelig til å hjelpe de med å laste god bagasje og erfaringer til å tørre å slippe seg løs i leken med de andre barna.

Trine Ullestad Rosnæs, Pedagogisk leder Ekholt barnehage