Steg 1

Gå til linken i det røde feltet øverst, deretter trykk på "Direkte til skjema" (Markert med boks og tallet "1").

Steg 2

Her må du krysse av sjekk-boksen (Markert med boks og tallet "2"), deretter trykke på den grønne knappen

"Direkte til skjema" (Markert med boks og tallet "3").

Steg 3

Her velger du informasjon som gjelder for dere på både "Søknadstype", "Plass ønske fra" og "oppholdstid".

På "Barnehage 1. prioritet" velger du "Ekholt barnehage" i nedrullings menyen.