Sunn mat for små mager

I Ekholt barnehage legger vi vekt på varierte og sunne måltider, som er laget av gode, rene og næringsrike råvarer. Barn trenger næringsrik mat for optimal vekst og utvikling, og for å fremme god helse og forebygge sykdommer. Matvaner dannes tidlig i livet og danner grunnlaget for matvaner senere i livet. Barnehagen er en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn. I barnehagen tilbyr vi frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Frokost bidrar til en god start på dagen, og som består av sunne energikilder for eksempel egg, smør, ost, kjøttpålegg, grovbrød og havregryn. Lunsjmåltidet er barna med og tilbereder etter barnehagens satsningsområde.

Ettermiddagsmåltidet består av grønnsaker og frukt, dette for å dekke barnas behov for vitaminer og mineraler som er viktig for barn i vekst og utvikling. Matlagningen og måltidene i barnehagen har også en viktig funksjon med tanke på å utvikle barnas sosiale kompetanse, kulturforståelse, samt bidra til gode kunnskaper og holdninger til mat. Hos oss handler måltidet om mere enn å bli mett, og vi ser på måltidet som et pedagogisk virkemiddel. Ekholt barnehage ønsker sammen med foreldrene å bidra til gode matvaner for barna. Vi legger vekt på god balanse i kostholdet gjennom mat som er basert på naturlig sunt fett, gode proteinkilder og sunne karbohydrater. Næringsrik mat og en god rytme i måltider gir stabilt blodsukker som igjen bidrar til blant annet bedre yteevne, humør, overskudd til aktivitet og en god hverdag.

Rammeplanen (Pedlex, 2013) er vårt utgangspunkt i hvordan vi jobber, samtidig som vi har vår egen satsning og kunnskap som vi legger til grunn for vårt arbeid med barna. Vi i Ekholt barnehage har som sagt et hovedfokus på å bidra til at barna får et bevisst forhold til hva kroppen trenger samtidig som at de får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Ved dette fokuset ønsker vi å bidra til forståelse og respekt for egen kropp, og for at alle er forskjellige. Gjennom dette tilegner barna seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk og kroppsbevissthet gjennom å få testet sine egne grenser i trygge rammer. Gjennom vår matsatsning har vi et fokus på å bruke råvarer fra de ulike årstidene på den måten får vi dratt paralleller mellom det som vokser og gror ute og det vi får i oss. Dette utvikler også glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer, og gir en forståelse av hvordan barna bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.